Cài đặt PHP

Cài đặt PHP

Có nhiều cách cài đặt PHP khác nhau trên các môi trường khác nhau. Bài này sẽ hướng dẫn cách cài đặt dễ nhất trên môi trường Windows và Linux.
Thường chúng ta sẽ cài đặt chung PHP với cơ sở dữ liệu (phổ biến nhất là MySql) cùng với Web Server chính là Apache (hoặc Nginx).

Cách đơn giản nhất để cài đặt là cài đặt gói cài XAMPP. Gói này có các phần cho Windows, MacOs và cả Linux.

Link tải về ở đây: https://www.apachefriends.org/download.html.

Sau khi cài đặt hãy start Apache và MySql ở bảng điều khiển. Tiếp theo hãy vào http://localhost/ để xem giao diện đã chạy chưa. Xem thông tin PHP ở http://localhost/info.php.

Mã nguồn PHP trên Windows ở trong thư mục: C:\xampp\htdocs\