CREATE/DROP DATABASE

Các từ khóa trong câu lệnh truy vấn SQL đều không phân biệt hoa thường. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng create hay CREATE đều được. Nhưng để dễ nhìn các từ khóa của SQL chúng ta sẽ viết hoa.

Mỗi câu lệnh Sql sẽ có dấu ; ở cuối, dấu này phân biệt các câu lệnh SQL với nhau.

Tạo database

Để tạo một cơ sở dữ liệu hãy sử dụng câu lệnh:

1
CREATE DATABASE vietnam;

Xóa database;

Để xóa database tên là vietnam chúng ta sử dụng:

1
DROP DATABASE vietnam;

Để chuyển đổi cơ sở dữ liệu đang sử dụng

Muốn sử dụng cơ sở dữ liệu nào chúng ta sử dụng trên mysql:

1
USE tên-database;

Xem danh sách database trên mysql

1
SHOW databases;