CREATE/DROP DATABASE

Các từ khóa trong câu lệnh truy vấn SQL đều không phân biệt hoa thường. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng create hay CREATE đều được. Nhưng để dễ nhìn các từ khóa của SQL chúng ta sẽ viết hoa.

Mỗi câu lệnh Sql sẽ có dấu ; ở cuối, dấu này phân biệt các câu lệnh SQL với nhau.

Tạo Database

Ví dụ tạo cơ sở dữ liệu tên là vietnam sử dụng:

1
CREATE DATABASE vietname;

Xóa cơ sở dữ liệu

Để xóa database tên là vietnam chúng ta sử dụng:

1
DROP DATABASE vietnam;

Sử dụng một cơ sở dữ liệu

Trên PostgreSQL chúng ta sử dụng:

1
\connect tên-database

Xem danh sách database

Chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

1
\list